Ζέπος & Γιαννόπουλος_COVID-19_Business continuity plan

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία από τη μετάδοση του κορονοϊού έχει θέσει σε εφαρμογή το πλάνο λειτουργίας από απόσταση. 

Έχουμε ήδη οργανώσει και δοκιμάσει τις διαδικασίες και τα συστήματα για την ασφαλή συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών μας από απόσταση. Η καθημερινή μας επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, email, και των προσωπικών μας κινητών θα παραμείνει ως έχει. Οι δια ζώσης συναντήσεις αντικαθίστανται, όπου χρειαστεί, από τηλεδιασκέψεις. 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αλλά και να σας στηρίξουμε σε όλα τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων αυτής στις επιχειρήσεις. 

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία και ευχόμαστε να επιστρέψει η κοινωνία το συντομότερο στους κανονικούς της ρυθμούς.